diving

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA

Zapraszamy wszystkich chętnych do odbycia szkoleń organizowanych przez ośrodek SOWI DWÓR w Przyjezierzu.
Oprócz wspaniałego wypoczynku macie Państwo teraz możliwość zdobycia różnego rodzaju uprawnień, których ofertę będziemy nieustannie powiększać.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania działu „SZKOLENIA”. Być może znajdziecie coś „dla siebie”.

 

MŁODSZY RATOWNIK WOPR Termin kursu:

 • czerwiec - lipiec 2015 r.
Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu na stopień MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR, uprawniającego do pracy społecznej na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami, pod nadzorem ratownika starszego stopniem, a w szczególności:
 • samoratownictwa,
 • prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych,
 • asystowania w zapewnieniu bezpieczeństwa na kąpieliskach, pływalniach i w parkach wodnych,
 • asystowania w prowadzeniu akcji ratowniczych,
 • używania podstawowego sprzętu ratowniczego,
 • udzielania pierwszej pomocy,
 • kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych.
WYMAGANIA FORMALNE
 • uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 12 rok życia,
 • uczestnik ma być członkiem WOPR,
 • uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.
UCZESTNIK MA ZŁOŻYĆ
 • pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w kursie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu.
KOSZTY Całkowity koszt kursu - 380 zł (legitymacja członka WOPR, składka za dany rok, wykłady, zajęcia praktyczne, egzamin, stopień, identyfikator, ubezpieczenie) zdjęcia legitymacyjne - 3 szt.

Program NURKOWY SDI - Scuba Discovery Program SDI Scuba Discovery umożliwia uczestnikowi, zejście pod wodę w sprzęcie nurkowym, pod opieką certyfikowanego instruktora SDI. Dzięki temu programowi uczestnik dowiaduje się, czego może oczekiwać po zejściu pod wodę oraz czego może się spodziewać podczas dalszego szkolenia, w trakcie kursu Open Water Scuba Diver - Płetwonurek Wód Otwartych. Program Scuba Discovery umożliwia nabycie takich umiejętności jak:

 • wyrównywanie ciśnienia w uszach,
 • podstawowa kontrola pływalności,
 • podwodna komunikacja.
Całkowity koszt nurkowania - 100 zł

KURS NURKOWY PODSTAWOWY Open Water Scuba Diver - OWD Kurs Podstawowy SDI Open Water Diver jest pierwszym krokiem na drodze edukacji nurkowej. Kurs ten zapozna Cię z podstawowymi teoriami nurkowania, pozwoli zrozumieć zasady funkcjonowania sprzętu nurkowego i co najważniejsze pozwoli przeżyć pierwsze, niezapomniane chwile pod wodą. Swoją edukację rozpoczniesz na basenie, gdzie pod naszym czujnym okiem weźmiesz swój pierwszy oddech pod wodą, sam zobaczysz jakie to proste. Na zajęciach basenowych nauczysz się obsługi podstawowego sprzętu nurkowego oraz wykonasz kilkanaście ćwiczeń pod wodą, które wyrobią w Tobie pewność i swobodę podczas nurkowania. Dzięki właściwej formie treningowej, pokazom multimedialnym okaże się, że nauka nurkowania jest czystą przyjemnością. Po czterech zajęciach basenowych i części teoretycznej przyjdzie czas na upragnione nurkowanie w wodach otwartych. Wykonasz minimum 4 nurkowania podczas których przećwiczysz raz jeszcze umiejętności zdobyte na basenie, a dodatkowo będziesz mógł podziwiać piękno podwodnego świata. Wymagania:

 • wiek - ukończone 15 lat /dla dzieci między 10 a 15 rokiem życia OWD Junior/,
 • ważne badania lekarskie + (oświadczenie medyczne SDI),
 • jedno zdjęcie,
 • pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów (dla osób niepełnoletnich) na formularzu.
Całkowity koszt kursu - 1300 zł

PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Wymagania:

 • ukończony 14 rok życia
 • zdanie egzaminu na stopień sternika motorowodnego
Uprawnienia:
 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.
 • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12m po morskich wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu w porze dziennej.
*osoby w wieku poniżej 16 roku życia, mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 KW. PROGRAM SZKOLENIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI Z DNIA 9 KWIETNIA 2013Z DNIA 9 KWIETNIA 2013 Patent Sternika motorowodnego Wiedza teoretyczna   1) Podstawy budowy jachtów motorowych;   2) Silniki i układy napędowe, w tym:   a) budowa silników, b) obsługa i konserwacja silników, c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników, d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;   3) Manewrowanie jachtem motorowym;   4) Zasady prowadzenia skuterów wodnych;   5) Podstawy locji, w tym w szczególności:   a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych, b) mapy i przewodniki, c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;   6) Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:   a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi, c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku, d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”, e) udzielanie pierwszej pomocy, f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;   7) Wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:   a) skala prędkości wiatru, b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki c) komunikaty meteorologiczne;   8) Pomoce nawigacyjne;   9) Ochrona wód przed zanieczyszczaniem   10) Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.   Umiejętności praktyczne   1) Manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:   a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem, b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm człowiek za burtą”, c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;   2) Kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonanie we właściwym momencie;   3) Praca w charakterze członka załogi;   4) Podstawowe prace bosmańskie.